ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG

Dom bez pozwolenia do 70m2

8/11/2021

W ramach Polskiego Ładu z dniem 3 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane praz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986), które umożliwią szybkie postawienie własnego domu do 70m2 z maksymalnie uproszczonymi formalnościami.

Zgodnie ze zmianami do ich wznoszenia nie będą potrzebne pozwolenie na budowę, kierownik, ani dziennik budowy. Wystarczy zgłoszenie budowy, które obecnie możliwe było w przypadku realizacji domów do 35 m2. Do zgłoszenia potrzebny jest projekt domu. Powyższe wynika z treści dodanego art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z którym nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Źródło: unsplash.com

Warunkiem skorzystania z nowych regulacji jest posiadanie własnej działki budowlanej. Na każde 500m2 działki można postawić jeden dom bez pozwolenia do 70m2.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że:

  1. planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  2. przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  3. dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Dom bez pozwolenia musi być wolnostojący i może mieć maksymalnie dwie kondygnacje. W zależności od lokalnych uwarunkowań będzie można postawić dom z płaskim dachem lub z dachem pochyłym i niewielkim poddaszem.

Możliwość wzniesienia takiego domu na podstawie zgłoszenia dotyczy terenów, dla których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy jednakże pamiętać, że organ administracyjny nie wyda warunków zabudowy jeśli do najbliżej zabudowy jest więcej niż 200 m. Jeśli ten wymóg jest spełniony organ administracyjny powinien wydać warunki zabudowy w nieprzekraczalnym terminie 21 dni. Za przekroczenie tego terminu przewiduje się kary pieniężne. Ma to zapewnić realne skrócenie czasy postępowań w sprawie wydania warunków zabudowy.

Dysponując warunkami zabudowy, projektem budowlanym domu i innymi wymaganymi dokumentami należy dokonać zgłoszenia budowy. Urzędnicy nie mogą się sprzeciwić budowie, a więc nie trzeba czekać na żadną zgodę. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Nie ma obowiązku zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, należy jednakże o planowanej dacie rozpoczęcia prac powiadomić nadzór budowlany oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Co również istotne rząd rozważa możliwość stworzenia puli gotowych projektów domów modułowych, z których Polacy mogliby za darmo korzystać. Wspominał o tym również Jarosław Kaczyński, mówiąc, że będą to „gotowe, estetyczne projekty (…) dostępne dla każdego”. Rozwiązanie to miałoby zostać wprowadzone w późniejszym terminie, już po uruchomieniu możliwości budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia.

Inwestor ma również obowiązek dokonać geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po zakończeniu budowy będzie musiał wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Jednocześnie obok przepisów o budowie domów rząd zwiększył z 35 m2 do 70 m2 dozwoloną wielkość domku rekreacyjnego, który można postawić na działce rekreacyjnej. Jednocześnie zostaje utrzymany dotychczasowy limit: można postawić jeden domek na każde 500 m2 terenu. W domku rekreacyjnym, tak jak i teraz, zabronione będzie zamieszkiwanie na stałe.

Stan prawny: 08.11.2021 r.

 

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
 

Mec. Łukasz Kwaśnik jest specjalistą w zakresie prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Formularz

Zgoda #1

Zgoda #2

2 + 1 =

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Palacza Office Center | ul. Palacza 144, 60-278 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

[dsm_embed_google_map address=”ul. Palacza 144, Poznań” zoom=”7px” _builder_version=”3.22.7″ width=”100%” max_width=”100%” height=”560px” custom_padding=”0px||0px|||” filter_saturate=”0%” animation_style=”slide” animation_direction=”right”][/dsm_embed_google_map]

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.