ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG PRAWNY

Elektroniczny dziennik budowy

Dziennik budowy to najważniejszy dokument na budowie. Musi być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest to dokument urzędowy. W dzienniku budowy rejestruje się przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót. Dziennik budowy to narzędzie pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. Są w nim zapisywane wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych.
Na początku 2023 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, w ramach której wprowadzono m. in. Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB). System został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w celu zwiększenia standardów bezpieczeństwa w budownictwie. Wprowadzenie cyfrowego dziennika budowy w swym zamyśle ma uprościć procedury, przyspieszyć załatwianie formalności, wyeliminować papierowe dokumenty, słowem unowocześnić budowę domu od strony formalności.

Jakie są zalety prowadzenia elektronicznego dziennika budowy

W pierwszej kolejności, można złożyć wniosek o wydanie dziennika online bez wychodzenia z domu. Przy składaniu zgłoszenia zakończenia budowy (wystąpieniu o pozwolenie na użytkowanie domu) wystarczy podać numer elektronicznego dziennika budowy (nie trzeba go załączać, jak w wypadku wersji papierowej). Dostęp do elektronicznego dziennika budowy będzie możliwy za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, a ponadto będzie można pobrać darmową wersję mobilną. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego otrzymają możliwość wglądu do wpisów dokonywanych w elektronicznym dzienniku budowy z dowolnego miejsca oraz wykonywania takich wpisów

Tradycyjna forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po czym nastąpi przejście wyłącznie na elektroniczną formę dziennika budowy.

Źródło: unsplash.com

Jak działa Elektroniczny Dziennik Budowy

System Elektronicznego Dziennika Budowy składa się z 2 elementów:
• części internetowej
• części mobilnej.

Do użytku inwestorów oddana jest strona internetowa oraz aplikacja na smartfon lub komputer. Dzięki temu można prowadzić elektroniczny dziennik budowy w wersji cyfrowej. Elektroniczny Dziennik Budowy pozwala zdalnie monitorować wpisy. Żeby prowadzić elektroniczny dziennik budowy albo przekazać informacje zawarte w dzienniku budowy do urzędu, nie trzeba już jeździć na budowę, do urzędu, wozić fizycznie dokumentu albo kopiować czy skanować tradycyjny dziennik budowy. Inwestor może na bieżąco analizować wpisy dotyczące postępu prac za pomocą Elektronicznego Dziennika Budowy.

Jak korzystać z Elektronicznego Dziennika Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy jest dostępny w systemie EDB na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Kluczem do poszukiwań będzie indywidualny numer dziennika budowy. System można uruchomić bez specjalistycznego sprzętu i nawet bez stałego dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać z Elektronicznego Dziennika Budowy bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach

Żeby dodawać wpisy w Elektronicznym Dzienniku Budowy, trzeba wejść na stronę internetową GUNB dotyczącą Elektronicznego Dziennika Budowy, zarejestrować się w systemie EDB i utworzyć konto uczestnika procesu inwestycyjnego. Każdy uczestnik otrzymuje hasło dostępowe. Po jego wprowadzeniu można dodawać wpisy w EDB. Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:
• imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
• dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;

oraz e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Wydanie elektronicznego dziennika budowy następuje przez zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej, inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.

W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień do dokonywania wpisów, przez inwestora w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

Stan prawny: 28.07.2023 r.

 

Autor:

Łukasz Kwaśnik

Łukasz Kwaśnik

Radca Prawny

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Kwaśnik specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz sprawami związanych z gospodarką nieruchomości, prawem kontraktowym oraz prawem handlowym.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.