ul. Grochowska 56, Poznań

BLOG PRAWNY

Nowelizacja przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 31 sierpnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiąca kolejny etap eliminacji instytucji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego systemu odpłatności za nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym, m.in. dla następujących podmiotów:

 • Przedsiębiorców, w tym zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla spółek prawa handlowego
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Osób fizycznych będących m.in. właścicielami garaży

Co istotne, nowe przepisy zakładają, że podmioty administracji publicznej nie będą mogły odmówić sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, pod warunkiem, że ten wystąpi z wnioskiem o sprzedaż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. A zatem czas na złożenie odpowiedniego wniosku upłynie z dniem 31 sierpnia 2024 r.

Źródło: unsplash.com

Nowe przepisy przewidują również nowe zasady odpłatności za nabycie gruntu. I tak:

 • cena wykupu przy jednorazowej wpłacie wynosi 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • cena za grunt docelowo to równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu;
 • płatność może zostać rozbita na raty na maksymalny okres 10 lat – wtedy cena wynosi 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej.

Co istotne, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przyjąć te same zasady odpłatności lub określić je samodzielnie.

Co więcej, wprowadzone przepisy przewidują, że przy określeniu ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, przyjmuje się iloczyn dotychczasowej „stawki procentowej” opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości gruntowej „na dzień zawarcia umowy sprzedaży”. W związku z powyższym, w większości przypadków cena nabycia nieruchomości nie będzie stanowiła równowartości 20, czy 25 krotności obecnej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, bowiem podstawą ustalenia ceny stanowiła będzie aktualna wartość nieruchomości.

Powyższe w konsekwencji oznacza, że opłata za nabycie gruntu przez użytkownika wieczystego, będzie relatywnie wysoka.

Wprowadzenie powyższych przepisów mających na celu eliminację użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego należy ocenić pozytywnie. Zastrzeżenia jednak budzi przede wszystkim krótki, 12 miesięczny termin na złożenie odpowiedniego wniosku, oraz wysokość opłaty. Dla wielu podmiotów bowiem, złożenie wniosku o wykupienie gruntu będzie nieopłacalne.

Stan prawny: 08.09.2023 r.

 

Autor:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Prawnik

Email: kancelaria@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Aplikant Radcowski Matysiak specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym, w szczególności prawem rolnym i obrotem nieruchomości rolnych.

Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

  +48 61 666 37 60

  kancelaria@turcza.com.pl

  O nas

  Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2024 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.