ul. Grochowska 56, Poznań

EXPANSION OF THE CAR SHOWROOM

Nabycie gruntów i obsługa prawna procesu rozbudowy istniejącego salonu samochodowego Mercedes-Benz.

Location: Poznań, Ptasia Street
Type of project: Expansion of the commercial-service facility
Implemented area: Due diligence, Purchase of land, Documentation, Construction process