ul. Grochowska 56, Poznań

Grunty i nieruchomości rolne (gmina Sulechów)

Kompleksowa obsługa procesu nabycia gruntów wraz z zabudową składającą się z kompleksu obiektu fermy zarodowej trzody chlewnej, dwóch ferm tuczowych trzody chlewnej, obiektu biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną oraz procesu nabycia stada podstawowego zwierząt, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych ze zgodą na przeniesienie własności gruntów rolnych oraz decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu biogazowni rolniczej.

Lokalizacja: gmina Sulechów
Rodzaj projektu: Zakup gruntów rolnych wraz z kompleksem obiektów oraz zakup stada podstawowego zwierząt
Realizowane obszary: Nabycie gruntu, nabycie stada podstawowego zwierząt, Uzyskanie decyzji administracyjnych