ul. Grochowska 56, Poznań

Arena Apartments

Nabycie niewykończonej części istniejącego budynku mieszkalnego, obsługa procesu budowlanego lokali mieszkalnych i handlowych, obsługa komercjalizacji lokali usługowych i miejsc parkingowych.

Lokalizacja: Poznań, ul. Wojskowa
Rodzaj projektu: Obiekt mieszkaniowy z funkcją handlową
Realizowane obszary: Nabycie, Dokumentacja, Budowa, Komercjalizacja, Sprzedaż