ul. Grochowska 56, Poznań

BUDYNEK MIESZKALNY

Nabycie nieruchomości mieszkalnej w celu dołączenia do sąsiedniego gruntu inwestycyjnego.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Orzechowa
Rodzaj projektu: Nieruchomość inwestycyjna
Realizowane obszary: Nabycie