ul. Grochowska 56, Poznań

GRUNT ROLNY

Obsługa prawna nabycia gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Lokalizacja: Pomianowice/Niedary
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie