ul. Grochowska 56, Poznań

grunt rolny

Obsługa prawna nabycia gruntu rolnego.

Lokalizacja: Tarnowa Łąka
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie