ul. Grochowska 56, Poznań

GRUNTY PRZEMYSŁOWE

Nabycie gruntów przemysłowych.

Lokalizacja: Chróścina
Rodzaj projektu: Grunty przemysłowe
Realizowane obszary: Due diligence, Nabycie