ul. Grochowska 56, Poznań

INWESTYCJA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA

Dokumentacja transakcyjna, w tym umowa przedwstępna do zbycia nieruchomości.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Taśmowa
Rodzaj projektu: Nieruchomość inwestycyjna
Realizowane obszary: Przygotowanie transakcji