ul. Grochowska 56, Poznań

Kamienice miejskie

Nabycie gruntu, uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień, obsługa procesu budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach umów deweloperskich.

Lokalizacja: Łódź, ul. Kilińskiego
Rodzaj projektu: Obiekty mieszkaniowe
Realizowane obszary: Nabycie, Dokumentacja, Budowa, Umowy Deweloperskie