ul. Grochowska 56, Poznań

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

Nabycie, uzyskanie decyzji, zbycie gruntu pod inwestycję magazynową, logistyczną >3 ha.

Lokalizacja: Bielsko-Biała, Jaworze
Rodzaj projektu: Grunt inwestycyjny pod magazyny/produkcję
Realizowane obszary: Nabycie, Dokumentacja, Sprzedaż