ul. Grochowska 56, Poznań

NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANE

Nabycie gruntu pod inwestycję mieszkaniową >0,5ha, uzyskanie decyzji, sprzedaż.

Lokalizacja: Brzyczyna
Rodzaj projektu: Grunty pod domu jednorodzinne
Realizowane obszary: Nabycie, Dokumentacja, Zbycie