ul. Grochowska 56, Poznań

OBIEKT HOTELOWY

Nabycie gruntu, uzyskanie decyzji, pozwoleń, służebności, obsługa procesu komercjalizacji projektowanego obiektu.

Lokalizacja: Zielona Góra
Rodzaj projektu: Obiekt hotelowy
Realizowane obszary: Nabycie gruntu, Dokumentacja, Umowa z siecią hoteli